Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem

Dítě s odlišným mateřským jazykem je takové dítě, které umí komunikovat pouze prostřednictvím jiného jazyka, než je úřední jazyk země, ve které žije popřípadě vyučovací jazyk školy, do které dochází. U nás je to samozřejmě dítě, které mluví jinak než česky. Tato situace se u nás v posledních letech objevuje stále častěji. Důvody, kvůli kterým se tyto […]

Pokračovat ve čtení

Jakým směrem se vydat

Jako rodiče rozhodujeme za své dítě, kam se vydá, jestli na střední školu nebo učiliště. Podle čeho se ale rozhodnout? Nikdo nedokáže předem určit, zdali dítě bude snaživé a cílevědomé. Jestli dítě dokončí středoškolské vzdělání a vydá se posléze na vysokou školu, závisí především na něm samotném. Rodič může pouze přihlížet a udávat správný směr. […]

Pokračovat ve čtení

Vzdělání za každou cenu

Vždy se tradovalo, že úroveň dosaženého vzdělání člověka předurčuje k úspěšnějšímu životu. Úroveň vzdělání taktéž určitým způsobem zvyšuje náš sociální status ve společnosti. Především v minulých dobách se každý, kdo měl před jménem nějaký titul, těšil velké úctě a respektu. Jen si vzpomeňme na tolik oblíbené filmy pro pamětníky, na pány doktory a pány továrníky. Důležitost vzdělání […]

Pokračovat ve čtení

Vzdělávání

Kulturní festival Slezská lilie každoročně hostí různé významné osobnosti a to nikoli jen z řad hudebníků. Jedním z mnoha vzácných hostů a host pravděpodobně nejvzácnější je Guy Gilbert. Kdo je to Guy Gilbert? Jedná se ofrancouzského katolického faráře, což pro většinu lidí není tak docela zajímavé, ale také o světově proslulého vychovatele problémové mládeže. Tento […]

Pokračovat ve čtení